GDPR

Protecția datelor

Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor

drfurtunadan.ro nu prelucrează date cu caracter personal in scop legal, in scop de informare sau de marketing direct. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit doar din contractul de prestări servicii cu scop de informare.

Privitor la scopul de informare, te asiguram ca selectam datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa, adresa mail, număr telefon pentru a crea profiluri de client, in care ai acces deplin și iți poți publica/salva proprietăți, trimite/primi mesaje etc. Pentru a determina perioada prelucrării datelor personale, luam in calcul perioada contractuala pana la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane juridice, iar pentru persoane fizice – in termen de 30 zile de la primirea unei cereri specifice, semnata și datata, transmisa prin email.

Drepturile tale.

Dreptul de acces – ai dreptul sa obții de la noi o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca este cazul, și acces la acestea privind modalitatea in care sunt prelucrate;

Dreptul la opoziție – când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării in orice moment.

Dreptul la rectificare – ai dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) – ai dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare in îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; iți retragi consimțământul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal etc.

Ce date colectam?

Date de contact: adresa mail, numere telefon in cazul folosirii formularului de contact al website-ului etc.

Date tehnice: date de logare, IP, tip și versiune browser, setare fus orar si locație, sistem operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile;

Date utilizare: cum sa folosiți paginile noastre web, serviciile etc;

Date marketing si comunicare.

NU colectam și prelucram nicio data sensibila despre tine: rasa sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viată și orientare sexuala, sănătate, date genetice, infracțiuni penale etc.

Utilizând site-urile noastre va putem colecta automat date tehnice si acțiuni de navigare prin utilizarea de fișiere cookie si tehnologii similare.

Este posibil ca datele tale sa ajungă si către terțe părți numai în următoarele situații:

Daca vom externaliza unei firme de servicii IT si administrare sistem;Către Administrația Fiscala, organe de reglementare si alte autorități din Romania care solicita raportarea activităților de procesare.

Datele tale cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților si terțelor parți, care se supun obligației de confidențialitate.

Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor personale, scrie-ne pe email: office [@] drfurtunadan.ro

Politica GDPR

Notă de informare

Scroll to Top