Pachete de servicii medicale  în contract CASMB

conform HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate 2018-2019

Pachete de servicii